ATP fluorescentni detektor

  • OLABO ATP brzi fluorescentni detektor

    OLABO ATP brzi fluorescentni detektor

    Detektor ATP fluorescencije temelji se na principu luminescencije krijesnice i koristi "sustav luciferaza-luciferin" za brzo otkrivanje adenozin trifosfata (ATP).Budući da svi živi organizmi sadrže stalnu količinu ATP-a, sadržaj ATP-a može jasno pokazati količinu ukupnog ATP-a sadržanu u bakterijama ili drugim mikroorganizmima i ostacima hrane u uzorku, na temelju čega se prosuđuje zdravstveno stanje.
    ATP fluorescentni detektor prikladan je za praćenje ključnih kontrolnih točaka u procesu proizvodnje hrane i pića, te uzorkovanje i praćenje u stvarnom vremenu od strane medicinskih sustava i agencija za zdravstveni nadzor.