Komora za biološku izolaciju

  • OLABO komora za biološku izolaciju

    OLABO komora za biološku izolaciju

    Izolacijska komora opremljena je vlastitim sustavom filtriranja pod negativnim tlakom kako bi se osigurala maksimalna zaštita i radna sigurnost za kontaminiranu osobu ili predmet i operativni tim.