Čista operacijska dvorana

Čista operacijska dvorana

1. Sprječavanje ulaska zagađivača izvana u operacijsku salu

2. Zrak za pročišćavanje koji struji u operacijsku salu

3. Održavanje stanja pozitivnog tlaka

4. Brzo i učinkovito iscrpljivanje onečišćenja unutar prostorije

5. Kontrola onečišćivača i smanjenje mogućnosti onečišćenja

6. Sterilizacija i dezinfekcija predmeta i za montažu

7. Zagađene predmete odmah zbrinuti.

Opća čista operacijska dvorana

Opća čista operacijska dvorana je za opću kirurgiju (isključujući kirurgiju klase A), ginekološke operacije, itd.

Maksimalna prosječna koncentracija taložnih bakterija: 75~150/ m³

Pročišćavanje zraka: Klasa 10.000

Zrak pročišćen primarnim, srednjim i HEPA filtrima redom teče kroz izlaz na stropu u operacijsku dvoranu, a pročišćeni čisti zrak istiskuje onečišćeni zrak iz izlaza, kako bi dvorana ostala čista.

Operacijska dvorana s laminarnim protokom usvaja tehnologije pročišćavanja zraka za raznoliku kontrolu i tretiranje mikrobiološkog onečišćenja, s ciljem da se osigura da je čistoća prostorije prikladna za različite operacije i da se osiguraju čisti i ugodni radni uvjeti s odgovarajućom temperaturom i vlagom.

COT4 COT2 COT3

Čista operacijska dvorana