Komplet cijevi za uzorkovanje virusa za jednokratnu upotrebu

  • Komplet cijevi za uzorkovanje virusa za jednokratnu upotrebu

    Komplet cijevi za uzorkovanje virusa za jednokratnu upotrebu

    U trenutnoj epidemijskoj situaciji, prikupljanje uzoraka virusa važan je dio detekcije virusa.Cijev za uzorkovanje virusa za jednokratnu upotrebu može prikupljati, transportirati, deaktivirati i pohranjivati ​​uzorke virusa iz određenih dijelova ljudskog tijela. (Nije dostupno u SAD-u)